Personvernerklæring

Personvernerklæring og -merknader for kunder, leverandører og andre forretningspartnere

1 Gyldighetsområde

1.1. Det er viktig for oss å beskytte personopplysningene dine. Denne personvernerklæringen skal informere både brukeren av Internett-tilbudet til Geberit, spesielt Geberit-nettsiden(e) («nettside») og kundene, leverandørene og andre forretningspartnere om behandling av personopplysninger hos Geberit-selskapene i EU, Sveits, Storbritannia og Norge. Derfor gjelder ikke nødvendigvis alle deler av denne informasjonen deg.

1.2 Personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen er alle opplysninger som er relatert til eller kan relateres til deg, som navn, adresse eller e-postadresse.

2 Ansvarlig

2.1 Eieren av og dermed den ansvarlige for den respektive Geberit-nettsiden du har besøkt, er Geberit-selskapet som er nevnt i impressum for nettsiden.

2.2 Ellers er det Geberit AS, 1470 Lørenskog som har ansvar for behandling av personopplysningene dine.

3 Personvernombud

Vår personvernavdeling inklusive personvernombudet kan kontaktes pådataprotection@geberit.comeller på postadressen vår merket «Personvernombudet».

For fortrolig kommunikasjon med vårt personvernombud kan du bruke følgende kontaktopplysninger: MAGELLAN Rechtsanwälte, Brienner Straße 11, 80333 München; e-post:dataprotection_geberit@magellan-rechtsanwaelte.de

4 Automatisert innsamling og behandling av opplysninger på Geberit-nettsider

Nettsidene våre bruker de typer teknologi og verktøy som er beskrevet nedenfor. Dersom disse verktøyene er valgfrie og du ikke ønsker at de skal brukes, beskriver vi ulike muligheter og innstillinger for hvordan du kan forhindre bruken av det respektive verktøyet.

4.1 Serverloggfiler

4.1.1 Som på enhver annen nettside registrerer vår server automatisk og midlertidig informasjon i serverloggfiler som overføres via nettleseren dersom dette ikke ble deaktivert av deg. Hvis du vil se nettsiden vår, samler vi inn de følgende opplysningene som er teknisk nødvendige for oss for å kunne vise deg nettsiden vår og sikre stabilitet og sikkerhet:

– IP-adressen til datamaskinen forespørselen kommer fra
– filforespørselen til klienten
– http-svarkoden
– den internettsiden du besøker oss fra («henvisende URL»)
– klokkeslett for serverforespørselen
– nettlesertype og -versjon
– operativsystemet som brukes på datamaskinen forespørselen kommer fra

4.1.2 Det gjøres ingen personrelatert analyse av dataene i serverloggfilen. Dersom den nevnte informasjonen inneholder personopplysninger (spesielt IP-adressen), skjer innsamlingen på det grunnlag av GDPR art. 6 nr. 1 f). Den berettigede interessen vår i den forbindelse er å sikre at nettsidene våre fungerer som de skal. Dersom du trenger mer informasjon om interesseavveiningen som skal gjennomføres i henhold til GDPR art. 6 nr. 1 f), kan du ta kontakt med oss via kontaktinformasjonen som er oppgitt under punkt 2. Dine personopplysninger må lagres midlertidig hos oss for at nettsiden skal kunne leveres til din datamaskin. Derfor må vi lagre dine personopplysninger så lenge økten varer. Dine personopplysninger lagres i loggfiler for å opprettholde nettsidens funksjonsdyktighet. Dessuten bruker vi dine personopplysninger for å opprettholde sikkerheten til våre IT-systemer. Vi behandler ikke dine personopplysninger til andre formål enn dette. Dine personopplysninger blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå behandlingsformålet. Når det gjelder registrering av dine personopplysninger med formål om å gi deg tilgang til nettsiden, er dette tilfelle når du har forlatt nettsiden. Når det gjelder lagring av dine personopplysninger i loggfiler, så slettes disse etter senest 14 dager. Skulle dine personopplysninger bli lagret lenger, blir de anonymisert slik at en tilordning ikke lenger er mulig.

4.2 Opplevelsesforbedring, nettsideoptimalisering, brukeratferdsanalyse og utsending av personalisert reklame

4.2.1 Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger ved bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier så som piksler, tagger, nettfyrtårn, nettleserfingeravtrykk osv. («sporingsinformasjonskapsler») til formålene opplevelsesforbedring, nettsideoptimalisering, brukeratferdsanalyse og utsending av personalisert reklame etter samkjøring med dine hoveddata fra avtalen og din bestillingshistorikk, er ditt samtykke etter GDPR art. 6 nr. 1 a).

4.2.2 Formålet med behandling av dine personopplysninger er å optimalisere brukervennligheten til våre nettsider, og øke vår omsetning gjennom salg av varer og tjenester.

4.2.3 Dine personopplysninger slettes så snart du trekker ditt samtykke tilbake, eller når personopplysninger ikke lenger er nødvendige for å oppnå behandlingsformålet.

4.2.4 Du finner en oversikt over reklameinformasjonskapslene som brukes på våre nettsider, på https://www.geberit.com/cookielist. Ved å gå fram på følgende måte kan du når som helst og med fremtidig virkning trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med bruk av sporingsinformasjonskapsler:

(1) Endre samtykkeinnstillingene på vår nettside

Våre nettsider gir deg en enkel mulighet til å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger ved bruk av sporingsinformasjonskapsler. Klikk på en lenke («Endre innstillinger for informasjonskapsler») for å åpne informasjonskapselbanneret på nytt. Når du trekker tilbake samtykket, settes det en ny informasjonskapsel på din datamaskin som forteller oss at sporingsinformasjonskapsler ikke skal brukes. Dersom du sletter denne informasjonskapselen, blir du ved neste besøk på vår nettside bedt igjen om ditt samtykke.

(2) Endre innstillingene i din nettleser

Alternativt kan du endre innstillingene i din nettleser for å deaktivere eller begrense overføring av informasjonskapsler generelt. Du kan alltid slette lagrede informasjonskapsler. Dette kan også gjøres automatisk. Dersom du også deaktiverer teknisk nødvendige informasjonskapsler for våre nettsider, kan du eventuelt ikke bruke alle funksjoner på nettsidene som tiltenkt.

(3) Spesialtilfellet Google Analytics

Hvis du ikke ønsker at dine personopplysninger behandles av Google Analytics, kan du også installere et programtillegg til deaktivering av Google Analytics i din nettleser. Dette programtillegget gir anvisning til JavaScript-skriptet fra Google Analytics som kjører på våre nettsider (ga.js, analytics.js og dc.js), om å ikke tillate sending av informasjon til Google Analytics. Dersom du ønsker å deaktivere Google Analytics, går du til siden nevnt nede og installerer programtillegget til deaktivering av Google Analytics i din nettleser. Mer informasjon om installering og avinstallering av programtillegg får du i hjelpefunksjonen til din nettleser. Nettleser- og operativsystemoppdateringer kan føre til at dette deaktiveringstillegget ikke lenger fungerer som det skal. Du finner mer informasjon om administrasjon av programtillegg i Chrome på sidene nevnt nede. Dersom du ikke bruker Chrome, må du informere deg hos din nettleserleverandør om programtillegg vil fungere korrekt i din nettleserversjon. De nyeste versjonene av Internet Explorer leser eventuelt inn programtillegget til deaktivering av Google Analytics etter at personopplysningene er sendt til Google Analytics. Dersom du bruker Internet Explorer, får dette programtillegget installert visse informasjonskapsler på din datamaskin. Disse informasjonskapslene skal sørge for at alle allerede registrerte data straks slettes fra serveren som har registrert dataene. Sjekk at tredjeparts informasjonskapsler ikke er deaktivert for Internet Explorer. Hvis du sletter dine informasjonskapsler, installerer programtillegget disse informasjonskapslene etter en kort stund igjen, for å sikre korrekt funksjon av Google Analytics-nettlesertillegget.

Programtillegget til deaktivering av Google Analytics forhindrer ikke sending av personopplysninger til nettsiden eller til andre sporingsinformasjonskapsler. Du finner mer informasjon om bruksbetingelser og personvern på:http://www.google.com/analytics/terms/de.htmleller påhttps://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Vi har også aktivert IP-anonymisering på våre nettsider. Dersom du ønsker å deaktivere Google Analytics, går du til siden nevnt nede og installerer programtillegget til deaktivering av Google Analytics i din nettleser. Mer informasjon om installering og avinstallering av programtillegg får du i hjelpefunksjonen til din nettleser.

4.3 Google Adwords

4.3.1 Vi bruker tilbudet fra Google AdWords (inkl. Google AdWords Remarketing) for å gjøre oppmerksom på de fordelaktige tilbudene våre på eksterne nettsider ved hjelp av reklamemidler (såkalte Google AdWords). Vi kan registrere hvor vellykket de enkelte reklametiltakene er, ved å sammenligne data fra reklamekampanjene. Vi bruker dette verktøyet for å vise deg reklame som er av interesse for deg, å utforme nettsiden vår på en måte som er mer interessant for deg, og å oppnå en rimelig beregning av reklamekostnader.

4.3.2 Disse reklamemidlene leveres av Google via annonseservere, såkalte «Ad Servers». Til dette bruker vi Ad Server-informasjonskapsler som kan brukes til å måle bestemte parametere for måling av suksess, som visning av annonsene eller klikk fra brukerne. Dersom du kom til nettsiden vår via en Google-reklame, lagrer Google Adwords en informasjonskapsel på PC-en din. Disse informasjonskapslene blir som regel ugyldige etter 90 dager og skal ikke brukes til å identifisere deg personlig. For denne informasjonskapselen lagres som regel den unike informasjonskapsel-ID-en, antall reklamevisninger per plassering (frekvens), siste visning (relevant for Post-View-konvertering) samt Opt-Out-informasjon (markering av at brukeren ikke vil kontaktes mer) som analyseverdier.

4.3.3 Disse informasjonskapslene gir Google mulighet til å gjenkjenne din nettleser. Dersom en bruker besøker bestemte sider på nettstedet til en AdWords-kunde og informasjonskapselen som er lagret på datamaskinen til vedkommende, ikke er utløpt, kan Google og kunden registrere at brukeren har klikket på reklamen og ble ført videre til denne siden. Hver Adwords-kunde får tilordnet en egen informasjonskapsel. Informasjonskapsler kan derfor ikke følges via nettsiden til Adwords-kunder. Vi hverken samler inn eller behandler noen personopplysninger selv i de nevnte reklametiltakene. Google gjør utelukkende statistiske analyser tilgjengelige for oss. Ved hjelp av disse analysene kan vi se hvilke av reklametiltakene som brukes, som er spesielt effektive. Vi mottar ikke ytterligere informasjon fra bruken av reklamemidlene. Vi kan fremfor alt ikke identifisere brukerne ved hjelp av denne informasjonen.

4.3.4 Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger i forbindelse med bruken av tjenesten Google AdWords er ditt samtykke etter GDPR art. 6 nr. 1 a). Dine personopplysninger slettes så snart du trekker ditt samtykke tilbake, eller dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige for å oppnå behandlingsformålet. Som regel slettes de gjeldende informasjonskapslene etter 90 dager.

4.3.5 Du finner en oversikt over reklameinformasjonskapslene som brukes på våre nettsider i forbindelse med tjenesten Google AdWords, påhttps://www.geberit.com/cookielistDu kan når som helst og med fremtidig virkning trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med bruk av Google AdWords ved å åpne informasjonskapselbanneret på nytt via en lenke i bunnteksten på våre nettsider og endre innstillingene der.

4.4 DoubleClick by Google

4.4.1 Våre nettsider bruker verktøyet DoubleClick by Google. DoubleClick bruker informasjonskapsler for å vise relevant reklame for brukeren, å forbedre rapportene om kampanjeresultatet eller – ved aktivering av funksjonen Frequency Capping – å forhindre at en bruker ser de samme annonsene flere ganger. Ved hjelp av en informasjonskapsel-ID registrerer Google hvilke annonser som vises i hvilken nettleser, og kan på den måten forhindre at de vises flere ganger. I tillegg kan DoubleClick ved hjelp av informasjonskapsel-ID-er registrere såkalte konverteringer som er knyttet til reklameforespørsler. Det er for eksempel tilfelle hvis en bruker ser en DoubleClick-reklame og senere åpner nettsiden til den som eier reklamen, i samme nettleser for å kjøpe noe på denne nettsiden. Ifølge Google inneholder ikke DoubleClick-informasjonskapsler noen personopplysninger.

4.4.2 På grunnlag av verktøyene Google AdWords og DoubleClick by Google oppretter din nettleser automatisk en direkte forbindelse med serveren til Google. Vi har ingen påvirkning på omfanget av og den videre bruken av opplysningene som samles inn av Google ved hjelp av dette verktøyet, og informerer deg derfor i samsvar med informasjonen vi har: Via den integrerte DoubleClick mottar Google informasjon om at du har åpnet den respektive delen av nettstedet vårt eller har klikket på en reklame fra oss. Dersom du er registrert på en tjeneste fra Google, kan Google tilordne besøket til kontoen din. Selv om du ikke er registrert hos Google eller ikke har logget deg på, er det mulighet for at Google får kjennskap til IP-adressen din og lagrer den.

4.4.3 Du finner mer informasjon om DoubleClick by Google påhttps://www.doubleclickbygoogle.com/og om personvern hos Google generelt:https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de.

4.4.4 Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger i forbindelse med bruken av tjenesten DoubleClick by Google er ditt samtykke etter GDPR art. 6 nr. 1 a). Dine personopplysninger slettes så snart du trekker ditt samtykke tilbake, eller dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige for å oppnå behandlingsformålet.

4.4.5 Du finner en oversikt over reklameinformasjonskapslene som brukes på våre nettsider i forbindelse med tjenesten Google DoubleClick, påhttps://www.geberit.com/cookielistDu kan forhindre deltakelse på Google AdWords og DoubleClick på ulike måter: Du kan når som helst og med fremtidig virkning trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med bruk av Google DoubleClick ved å åpne informasjonskapselbanneret på nytt via en lenke i bunnteksten på våre nettsider og endre innstillingene der.
– ved hjelp av en innstilling i nettleseren; særlig vil blokkering av informasjonskapsler fra tredjeparter føre til at du ikke mottar annonser fra tredjepartsleverandører
– ved å deaktivere informasjonskapslene for konverteringssporing ved å stille inn nettleseren slik at informasjonskapsler fra domenet «https://adwords.google.com/home/» blokkeres,https://adssettings.google.com, slik at denne innstillingen blir slettet straks du sletter informasjonskapslene dine; ved deaktivering av de interessebaserte tilbudene fra tilbydere som tar del i selvreguleringskampanjen «About Ads», via lenkenhttp://www.aboutads.info/choices, slik at denne innstillingen blir slettet straks du sletter informasjonskapslene dine; ved permanent deaktivering i nettleserne Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome via lenkenhttp://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi gjør oppmerksom på at du i så fall eventuelt ikke kan bruke alle funksjonene i dette tilbudet som tiltenkt.

4.5 AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista, Sizmek

4.5.1 Våre nettsider bruker også verktøyene AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista og Sizmek.

4.5.2 Disse verktøyene bruker informasjonskapsler for å vise relevante reklamer for brukeren, å forbedre rapportene om kampanjeresultatet eller å forhindre at brukeren ser de samme reklamene flere ganger. Ved hjelp av en informasjonskapsel-ID registrerer verktøyene hvilke annonser som vises i hvilken nettleser, og kan, når funksjonen Frequency Capping er aktivert, forhindre at de vises flere ganger. Ifølge tredjepartsleverandørene inneholder ikke informasjonskapslene til verktøyet noen personopplysninger.

4.5.3 På grunnlag av verktøyet som brukes, oppretter din nettleser automatisk en direkte forbindelse med serveren til den respektive tredjepartsleverandøren. Vi har ingen påvirkning på omfanget av og den videre bruken av opplysningene som samles inn ved hjelp av disse verktøyene, og informerer deg derfor i samsvar med informasjonen vi har: Via de integrerte verktøyene mottar tredjepartsleverandørene informasjon om at du har åpnet den respektive delen av nettstedet vårt eller har klikket på en reklame fra oss.

4.5.4 Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger i forbindelse med bruk av verktøyene er ditt samtykke etter GDPR art. 6 nr. 1 a). Formålet med behandling av dine personopplysninger er å øke vår omsetning gjennom salg av varer og tjenester. I denne sammenhengen bruker vi informasjonskapsler for å vise relevant reklame for brukeren og å forbedre rapportene om kampanjeresultatet. Tilsvarende informasjonskapsler forhindrer også at en bruker ser de samme annonsene flere ganger. Dine personopplysninger slettes så snart du trekker ditt samtykke tilbake, eller dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige for å oppnå behandlingsformålet.

4.5.5 Du finner mer informasjon om verktøyene som er nevnt under dette punktet, påhttps://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de,http://www.themig.com/en-us/privacy.html,https://site.adform.com/datenschutz-opt-out, https://www.plista.com/about/privacy/,https://www.sizmek.com/privacy-policy/.

4.5.6 Du kan forhindre deltakelse på tjenestene AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista og Sizmek på ulike måter:

4.5.7 Du finner en oversikt over reklameinformasjonskapslene som brukes på våre nettsider i forbindelse med de nevnte verktøyene, påhttps://www.geberit.com/cookielistDu kan når som helst og med fremtidig virkning trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger ved å åpne informasjonskapselbanneret på nytt via en lenke i bunnteksten på våre nettsider og endre innstillingene der.
– ved hjelp av en innstilling i nettleseren; særlig vil blokkering av informasjonskapsler fra tredjeparter føre til at du ikke mottar annonser fra tredjepartsleverandører
– ved å deaktivere informasjonskapslene for konverteringssporing ved å stille inn nettleseren slik at informasjonskapsler fra domenenewww.appnexus.com,https://www.themig.com, «https://site.adform.com»,https://www.plista.com, «https://www.sizmek.com» blokkeres;
– ved å deaktivere de interesserelaterte annonsene fra leverandører som er en del av selvreguleringskampanjen «About Ads», via lenkenhttp://www.aboutads.info/choices, der disse innstillingene slettes hvis du sletter informasjonskapslene;
– ved hjelp av permanent deaktivering i nettleserne Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome via lenkenhttp://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi gjør oppmerksom på at du i så fall eventuelt ikke kan bruke alle funksjonene på nettsidene våre.

4.6 Facebook Custom Audiences

4.6.1 Våre nettsider bruker også remarketing-funksjonen «Custom Audiences» fra Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Ved hjelp av den kan brukere av våre nettsider få vist interesserelatert reklame («Facebook-annonser») i forbindelse med besøk på det sosiale nettverket Facebook eller på andre nettsider som også bruker denne metoden. Vi bruker dette verktøyet for å vise deg reklame som er av interesse for deg og for å gjøre våre nettsider mer interessante for deg.

4.6.2 På grunnlag av markedsføringsverktøyet som brukes, oppretter din nettleser automatisk en direkte forbindelse med serveren til Facebook. Vi har ingen påvirkning på omfanget av og den videre bruken av opplysningene som samles inn av Facebook ved hjelp av dette verktøyet, og informerer deg derfor i samsvar med informasjonen vi har: Via den integrerte Facebook Custom Audiences mottar Facebook informasjon om at du har åpnet den respektive nettsiden vår eller har klikket på en reklame fra oss. Dersom du er registrert på en tjeneste fra Facebook, kan Facebook tilordne besøket til kontoen din. Selv om du ikke er registrert hos Facebook eller ikke har logget deg på, er det mulighet for at Facebook får kjennskap til IP-adressen din og andre identifikatorer og lagrer dem.

4.6.3 Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger i forbindelse med remarketing-funksjonen «Custom Audiences» fra Facebook Inc. er ditt samtykke etter GDPR art. 6 nr. 1 a). Formålet med behandling av dine personopplysninger via remarketing-funksjonen «Custom Audience» er å øke vår omsetning gjennom salg av varer og tjenester. Vi bruker dette verktøyet for å vise deg reklame som er av interesse for deg og for å gjøre våre nettsider mer interessante for deg. Ved hjelp av verktøyet kan du få vist interesserelatert reklame («Facebook-annonser») i forbindelse med besøk på det sosiale nettverket Facebook eller på andre nettsider som også bruker denne metoden.

4.6.4 Dine personopplysninger slettes så snart du trekker ditt samtykke tilbake, eller når personopplysningene ikke lenger er nødvendige for å oppnå behandlingsformålet.

4.6.5 Du finner en oversikt over reklameinformasjonskapslene som brukes på våre nettsider i forbindelse med funksjonen «Facebook Custom Audiences», påhttps://www.geberit.com/cookielist. Du kan når som helst og med fremtidig virkning trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med funksjonen «Facebook Custom Audience» ved å åpne informasjonskapselbanneret på nytt via en lenke i bunnteksten på våre nettsider og endre innstillingene der.

4.6.6 Funksjonen «Facebook Custom Audiences» kan også deaktiveres ved hjelp av en tilsvarende innstilling i nettleseren eller for påloggede brukere underhttps://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

4.6.7 Du finner mer informasjon om Facebooks behandling av personopplysninger påhttps://www.facebook.com/about/privacy.

4.7 Pinterest-tagg

4.7.1 Våre nettsider bruker også konverteringssporingen «Pinterest-tagg» fra Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland. Ved hjelp av den kan brukere av våre nettsider få vist interesserelatert reklame i forbindelse med besøk på Pinterest eller på andre nettsider som også bruker denne metoden. Vi bruker dette verktøyet for å vise deg reklame som er av interesse for deg og for å gjøre nettsiden vår mer interessant for deg.

4.7.2 På grunnlag av markedsføringsverktøyet som brukes, oppretter din nettleser automatisk en direkte forbindelse med serveren til Pinterest. Vi har ingen påvirkning på omfanget av og den videre bruken av opplysningene som samles inn av Pinterest ved hjelp av dette verktøyet, og informerer deg derfor i samsvar med informasjonen vi har: Via den integrerte Pinterest-taggen mottar Pinterest informasjon om at du har åpnet den respektive nettsiden vår eller har klikket på en reklame fra oss. Dersom du er registrert på en tjeneste fra Pinterest, kan Pinterest tilordne besøket til kontoen din. Selv om du ikke er registrert hos Pinterest eller ikke har logget deg på, er det mulighet for at Pinterest får kjennskap til IP-adressen din og andre identifikatorer og lagrer dem.

4.7.3 Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger i forbindelse med konverteringssporingen «Pinterest-tagg» er ditt samtykke etter GDPR art. 6 nr. 1 a). Formålet med behandling av dine personopplysninger via konverteringssporingen «Pinterest-tagg» er å øke vår omsetning gjennom salg av varer og tjenester. Vi bruker konverteringssporing for å vise deg reklame som er av interesse for deg og for å gjøre våre nettsider mer interessante for deg. Ved hjelp av konverteringssporingen kan du få vist interesserelatert reklame i forbindelse med besøk på det sosiale nettverket Pinterest eller på andre nettsider som også bruker denne metoden. Dine personopplysninger slettes så snart du trekker ditt samtykke tilbake, eller dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige for å oppnå behandlingsformålet.

4.7.4 Du finner en oversikt over reklameinformasjonskapslene som brukes på våre nettsider i forbindelse med konverteringssporing med funksjonen «Pinterest-tagg», påhttps://www.geberit.com/cookielist. Du kan når som helst og med fremtidig virkning trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med konverteringssporing via funksjon «Pinterest-tagg» ved å åpne informasjonskapselbanneret på nytt via en lenke i bunnteksten på våre nettsider og endre innstillingene der.

4.7.5 Funksjonen «Pinterest-tagger» kan også deaktiveres ved hjelp av en tilsvarende innstilling i nettleseren eller for påloggede brukere underhttps://help.pinterest.com/de/article/personalized-ads-on-pinterest.

4.7.6 Du finner mer informasjon om Pinterests behandling av personopplysninger påhttps://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

4.8 LinkedIn Insight-tagg

4.8.1 Våre nettsider bruker også konverteringssporingen «Insight Tags» fra LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Ved hjelp av den kan brukere av våre nettsider få vist interesserelatert reklame («LinkedIn-annonser») i forbindelse med besøk på det sosiale nettverket LinkedIn eller på andre nettsider som også bruker denne metoden. Vi bruker dette verktøyet for å vise deg reklame som er av interesse for deg og for å gjøre våre nettsider mer interessante for deg.

4.8.2 På grunnlag av markedsføringsverktøyet som brukes, oppretter din nettleser automatisk en direkte forbindelse med serveren til LinkedIn. Vi har ingen påvirkning på omfanget av og den videre bruken av opplysningene som samles inn av LinkedIn ved hjelp av dette verktøyet, og informerer deg derfor i samsvar med informasjonen vi har: Via den integrerte LinkedIn Insight-taggen mottar LinkedIn informasjon om at du har åpnet den respektive nettsiden vår eller har klikket på en reklame fra oss. Dersom du er registrert på en tjeneste fra LinkedIn, kan LinkedIn tilordne besøket til kontoen din. Selv om du ikke er registrert hos LinkedIn eller ikke har logget deg på, er det mulighet for at LinkedIn får kjennskap til IP-adressen din og andre identifikatorer og lagrer dem.

4.8.3 Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger i forbindelse med konverteringssporingen «Insight-tagg» er ditt samtykke etter GDPR art. 6 nr. 1 a). Formålet med behandling av dine personopplysninger er å øke vår omsetning gjennom salg av varer og tjenester. Vi bruker dette verktøyet for å vise deg reklame som er av interesse for deg og for å gjøre våre nettsider mer interessante for deg. Ved hjelp av verktøyet kan du få vist interesserelatert reklame («LinkedIn-annonser») i forbindelse med besøk på det sosiale nettverket LinkedIn eller på andre nettsider som også bruker denne metoden.

4.8.4 Du finner en oversikt over reklameinformasjonskapslene som brukes på våre nettsider i forbindelse med konverteringssporing med funksjonen «Insight-tagg», på https://www.geberit.com/cookielist. Du kan når som helst og med fremtidig virkning trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med konverteringssporing via funksjonen «Insight-tagg» ved å åpne informasjonskapselbanneret på nytt via bunnteksten på våre nettsider og endre innstillingene der.

4.8.5 Funksjonen «Insight-tagger» kan deaktiveres ved hjelp av en tilsvarende innstilling i nettleseren eller for påloggede brukere underhttps://www.linkedin.com/psettings/advertising-data.

4.8.6 Du finner mer informasjon om LinkedIns behandling av personopplysninger påhttps://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_privacy-policy.

4.9 Google Maps og Google Fonts

4.9.1 Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger i forbindelse med integrasjon av Google Maps og Google Fonts er GDPR art. 6 nr. 1 f).

4.9.2 Formålet med behandling av dine personopplysninger i forbindelse med integrasjon av Google Maps og Google Fonts er å gjøre det lettere å finne våre lokasjoner og for enhetlig presentasjon av skriftbildet på våre nettsider. Dine personopplysninger blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for de nevnte formålene. I vårt tilfelle er det 12 måneder.

4.9.3 Hvis du ikke vil at Google Fonts skal registrere dine personopplysninger, kan du endre innstillingene i din nettleser (f.eks. ved å installere et programtillegg) for å blokkere overføring av dine personopplysninger til Googles servere. Hvis nettleseren din ikke støtter Google Fonts, bruker den ikke Google-serverne, og teksten på våre nettsider vises i standardskriften på ditt system. Du finner mer informasjon om bruksbetingelser og personvern på:https://developers.google.com/fonts/faqeller påhttp://www.google.com/intl/no-NO/privacy/

4.10 Geberit AquaClean-blogg

4.10.1 Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger i forbindelse med kommentar- og bloggfunksjonen i vår Geberit AquaClean-blogg er GDPR art. 6 nr. 1 f). Formålet med behandling av dine personopplysninger i forbindelse med kommentar- og bloggfunksjonen i vår Geberit AquaClean-blogg er transparent og individuell kommunikasjon mellom deg og oss. Vi behandler dine personopplysninger også for å kunne forsvare oss mot tredjeparts ansvarskrav som følge av lovstridige kommentarer publisert i bloggen. Dine personopplysninger blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå behandlingsformålet. I vårt tilfelle er det 10 år.

4.10.2 Du kan når som helst og med fremtidig virkning motsette deg behandling av dine personopplysninger i forbindelse med kommentar- og bloggfunksjonen. I så fall sletter vi din kommentar fra vår Geberit AquaClean-blogg eller publiserer den ikke.

4.11 LiveChat

4.11.1 Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger i forbindelse med tilbud av funksjonen «Geberit LiveChat» er ditt samtykke etter GDPR art. 6 nr. 1 a).

4.11.2 Vi tilbyr funksjonen «Geberit LiveChat» for å gi deg mulighet til raskt og ukomplisert å kontakt med oss via en elektronisk chattefunksjon. Dersom du ønsker å bruke dette tilbudet, er formålet med behandling av dine personopplysninger begrunnet med levering av denne funksjonen. Dine personopplysninger blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå behandlingsformålet. Dette er som regel tre år etter behandling av din forespørsel.

4.11.3 Du kan når som helst og med fremtidig virkning trekke tilbake ditt samtykke til bruk av funksjonen «Geberit LiveChat». I så fall kan du ikke lenger bruke LiveChat-funksjonen. Alle personopplysninger som ble lagret under bruk av chattefunksjonen, slettes i så fall.

4.12 ChatBot

4.12.1 Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger i forbindelse med tilbud av funksjonen «ChatBot» er ditt samtykke etter GDPR art. 6 nr. 1 a).

4.12.2 Vi tilbyr funksjonen «ChatBot» for å gi deg mulighet til å få raskt svar på dine spørsmål via en automatisk chattemaskin. Dersom du likevel ønsker å komme i kontakt med vår kundeservice og velger fanen «Chatte videre», blir chatten overført fra ChatBot direkte til LiveChat. Alternativt kan du også ta kontakt med oss via e-post eller telefon. Dine personopplysninger blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå behandlingsformålet. Dette er som regel tilfelle 90 dager etter behandling av din forespørsel.

4.12.3 Du kan når som helst og med fremtidig virkning trekke tilbake ditt samtykke til bruk av funksjonen «ChatBot». I så fall kan du ikke lenger bruke ChatBot-funksjonen. Alle personopplysninger som ble lagret under bruk av chattefunksjonen, slettes i så fall.

4.13 Videosenter

4.13.1 Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger i forbindelse med integrasjon av våre videoer er GDPR art. 6 nr. 1 f).

4.13.2 Formålet med behandling av dine personopplysninger i forbindelse med videosenteret er å presentere videoinnholdet på våre nettsider på en attraktiv og enhetlig måte uavhengig av endeutstyret.

4.13.3 Dine personopplysninger blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå behandlingsformålet. Det er tilfelle senest etter at du har forlatt våre nettsider.

4.13.4 Behandling av dine personopplysninger i forbindelse med integrasjon av videosenteret er tvingende nødvendig. Derfor har du ingen mulighet til å protestere mot det.

4.14 YouTube

4.14.1 Vi bruker videoplattformen «YouTube» fra YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (heretter: «YouTube»), et selskap under Google Inc., for å presentere videoinnholdet på våre nettsider på en attraktiv og enhetlig måte uavhengig av endeutstyret. Her bruker vi utvidet personvernmodus. Det betyr at dersom du ikke samtykker til informasjonskapselen allerede ved besøk på nettsiden, samler YouTube ingen data under besøk av nettsiden. Først når du skal spille en video og samtykker til informasjonskapselen, overføres dine data til YouTube (f.eks. IP-adresse, siden du kommer fra, informasjon om enheten (nettleser, enhetstype), videoen du vil se). Vi selv registrerer og lagrer om du har spilt av en YouTube-video og hvilken, for å kunne gi deg en skreddersydd tjeneste.

4.14.2 Dine personopplysninger blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå behandlingsformålet.

4.14.3 Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger er ditt samtykke etter GDPR art. 6 nr. 1 a). Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Til dette kan du bruke en av de ovennevnte kontaktalternativene. Tilbaketrekking av samtykket påvirker ikke lovligheten av behandlingen som bygger på samtykket før det trekkes tilbake.

4.14.4 Vi har ingen innflytelse på YouTubes behandling av personopplysninger. Du finner mer informasjon om YouTubes behandling av personopplysninger påhttps://policies.google.com/privacy?hl=de.

4.15 Vimeo

4.15.1 Vi bruker videoplattformen «Vimeo» fra Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA (heretter: «Vimeo») for å presentere videoinnholdet på våre nettsider på en attraktiv og enhetlig måte uavhengig av endeutstyret. Det betyr at dersom du ikke samtykker til informasjonskapselen allerede ved besøk på nettsiden, samler Vimeo ingen data under besøk av nettsiden. Først når du skal spille en video og samtykker til informasjonskapselen, overføres dine data til Vimeo (f.eks. IP-adresse, informasjon om enheten (nettleser, enhetstype), videoen du vil se). Vi selv registrerer og lagrer om du har spilt av en Vimeo-video og hvilken, for å kunne gi deg en skreddersydd tjeneste.

4.15.2 Dine personopplysninger blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå behandlingsformålet.

4.15.3 Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger er ditt samtykke etter GDPR art. 6 nr. 1 a). Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Til dette kan du bruke en av de ovennevnte kontaktalternativene. Tilbaketrekking av samtykket påvirker ikke lovligheten av behandlingen som bygger på samtykket før det trekkes tilbake.

4.15.4 Vi har ingen innflytelse på Vimeos behandling av personopplysninger. Du finner mer informasjon om Vimeos behandling av personopplysninger påhttps://vimeo.com/privacy.

4.16 Teknisk nødvendige informasjonskapsler

4.16.1 I tillegg til informasjonskapslene som er nevnt i punkt 4.4 til 4.15, bruker våre nettsider også teknisk nødvendige informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres lokalt i bufferlageret til nettleseren din. Informasjonskapslene som er nevnt nedenfor, brukes av oss bare for å sikre gjennomføring eller tilbud av tjenesten du bruker, i henhold til GDPR art. 6 nr. 1 f). Noen funksjoner på våre nettsider kan ikke tilbys uten bruk av informasjonskapsler. For disse funksjonene er det nødvendig å gjenkjenne din nettleser etter at du har byttet side. Vi behandler ikke dine personopplysninger til andre formål enn dette. Den berettigede interessen vår i databehandlingen er å optimalisere innstillingene til nettsiden for enheten du bruker, og å tilpasse brukergrensesnittet. Dersom du trenger mer informasjon om interesseavveiningen som skal gjennomføres i henhold til GDPR art. 6 nr. 1 f), kan du ta kontakt med oss via kontaktinformasjonen som er oppgitt ovenfor. Følgende typer informasjonskapsler, med omfang og funksjonsmåte som forklares nedenfor, brukes på nettsidene våre: – midlertidige informasjonskapsler (jf. 4.16.2) – fasteinformasjonskapsler (jf. 4.16.3)

4.16.2 Midlertidige informasjonskapsler slettes automatisk når du lukker nettleseren. Dette gjelder spesielt øktinformasjonskapslene. Disse lagrer en såkalt økt-ID som brukes for å tilordne ulike forespørsler fra nettleseren din til samme økt. Slik kan datamaskinen din gjenkjennes hvis du kommer tilbake til nettsiden vår. Øktinformasjonskapslene slettes når du logger av eller lukker nettleseren.

4.16.3 Faste informasjonskapsler slettes automatisk etter en forhåndsbestemt varighet, som kan variere fra informasjonskapsel til informasjonskapsel. Du kan slette informasjonskapslene når som helst i sikkerhetsinnstillingene til nettleseren din.

4.16.4 Du finner en oversikt over de teknisk nødvendige informasjonskapslene som brukes på våre nettsider, påhttps://www.geberit.com/cookielist. Informasjonskapslene lagres på din datamaskin dersom du samtykker, og overføres derfra til våre nettsider. Du har altså full kontroll over bruken av informasjonskapslene. Du kan endre innstillingene i din nettleser for å deaktivere eller begrense overføring av informasjonskapsler. Du kan alltid slette lagrede informasjonskapsler. Dette kan også gjøres automatisk. Dersom du deaktiverer informasjonskapsler for våre nettsider, kan du eventuelt ikke bruke alle funksjoner på nettsidene som tiltenkt.

5 Innsamling og behandling av frivillig oppgitte opplysninger

5.1 Vi samler inn og behandler personopplysninger som er frivillig delt med oss under samhandlingen (for eksempel via e-post, telefon eller nettsidene våre) med kunder, leverandører og andre forretningspartnere. Databehandlingen gjøres for følgende formål:

5.1.1 Online-katalog

Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger i forbindelse med online-katalogen er GDPR art. 6 nr. 1 b). Formålet med behandling av dine personopplysninger i forbindelse med online-katalogen er oppfyllelse av en avtale mellom deg og oss. Dine personopplysninger blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå behandlingsformålet. Når det gjelder behandling av dine personopplysninger i forbindelse med online-katalogen, er dette tilfelle når avtalen er oppfylt, alle krav basert på avtalen er foreldet og de lovpålagte oppbevaringsfristene er utløpt. Behandling av dine personopplysninger i forbindelse med nettbutikken er tvingende nødvendig for å oppfylle en avtale mellom deg og oss. Derfor har du ingen mulighet til å protestere mot det.

5.1.2 Registrering av kundekonto / Opprettelse av ny Geberit-ID

Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger i forbindelse med registrering av kundekonto er GDPR art. 6 nr. 1 b). Din registrering eller opprettelse av en Geberit-ID muliggjør spesielt inngåelse av avtaler og pleie av kundeforholdet. Derfor validerer vi ditt telefonnummer ved å sende deg en SMS som skal bekreftes, før Geberit-ID-en blir opprettet. Formålet med behandling av dine personopplysninger i forbindelse med registreringen er oppfyllelse av en avtale eller gjennomføring av tiltak før avtaleinngåelse samt effektiv pleie av kundeforholdet med deg. Dine personopplysninger blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå behandlingsformålet. Dette er tilfelle senest når kundekontoen slettes. Du har når som helt mulighet til å slette den registrerte kundekontoen. I så fall blir dine personopplysninger slettet, med mindre lovpålagte oppbevaringsfrister forhindrer sletting.

5.1.3 Kontaktskjema og e-post-kontakt

Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger som overføres i forbindelse med forespørselen, er GDPR art. 6 nr. 1 f). Dersom formålet med forespørselen er inngåelse av en avtale, er også GDPR art. 6 nr. 1 b) et rettsgrunnlag for behandling av dine personopplysninger. Når det gjelder forespørsler, behandles dine personopplysninger kun til formålet saksbehandling. Dine personopplysninger blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå behandlingsformålet. For personopplysninger som ble sendt til oss i forbindelse med forespørselen, er dette tilfelle når din sak er behandlet og lovpålagte oppbevaringsfrister ikke forhindrer sletting. Du kan når som helst og med fremtidig virkning protestere mot behandling av dine personopplysninger i forbindelse med forespørselen. I så fall kan vi ikke behandle din sak videre. Alle personopplysninger som ble lagret under kommunikasjonen, slettes i så fall, med mindre lovpålagte oppbevaringsfrister forhindrer sletting.

5.1.4 Teknisk servicetelefon

Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger som overføres i forbindelse med kontakt via teknisk servicetelefon, er GDPR art. 6 nr. 1 f). Dersom formålet med forespørselen er inngåelse eller utvidet gjennomføring av en avtale, er også GDPR art. 6 nr. 1 b) et rettsgrunnlag for behandling av dine personopplysninger. I tilfelle kontakt via teknisk servicetelefon behandles dine personopplysninger kun til saksbehandling. Dine personopplysninger blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå behandlingsformålet. For personopplysninger som ble sendt til oss i forbindelse med forespørselen, er dette tilfelle når din sak er behandlet og lovpålagte oppbevaringsfrister ikke forhindrer sletting. Du kan når som helst og med fremtidig virkning protestere mot behandling av dine personopplysninger i forbindelse med forespørselen. I så fall kan vi ikke behandle din sak videre. Alle personopplysninger som ble lagret under kommunikasjonen, slettes i så fall, med mindre lovpålagte oppbevaringsfrister forhindrer sletting. Ved kontakt via telefon kan det i enkelttilfeller hende at telefonsamtalen tas opp. Du vil bli informert om dette før samtalen. Rettsgrunnlaget for denne behandling av dine personopplysninger er som regel GDPR art. 6 nr. 1 a). Dersom lovene i den europeiske medlemsstaten ikke pålegger et eksplisitt samtykke, er rettsgrunnlaget GDPR art. 6 nr. 1 f).

5.1.5 Geberit baderomsrådgivning for kunder

Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger som overføres i forbindelse med baderomsrådgivning, er ditt samtykke iht. GDPR art. 6 nr. 1 a). Dersom formålet med forespørselen om rådgivning er forberedelse, inngåelse eller oppfyllelse av en avtale, er også GDPR art. 6 nr. 1 b) et rettsgrunnlag for behandling av dine personopplysninger. Formålet med behandling av dine personopplysninger er kun saksbehandling og kompetent og rask rådgivning angående våre produkter. Dine personopplysninger blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå behandlingsformålet. For personopplysninger som ble sendt til oss i forbindelse med din forespørsel, er dette tilfelle når din sak er behandlet og lovpålagte oppbevaringsfrister ikke forhindrer sletting. Du kan når som helst og med fremtidig virkning trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med den ønskede rådgivningstjenesten. I så fall kan vi ikke behandle din sak videre. Alle personopplysninger som ble lagret under kommunikasjonen, slettes i så fall, med mindre lovpålagte oppbevaringsfrister forhindrer sletting.

5.1.6 Service og kundetjeneste

Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger som overføres i forbindelse med din forespørsel om service og kundetjeneste, er GDPR art. 6 nr. 1 b). Dersom du i forbindelse med din forespørsel også gir oss annen informasjon, er ditt samtykke iht. GDPR art. 6 nr. 1 a) også et rettsgrunnlag for behandling av dine personopplysninger. Formålet med behandling av dine personopplysninger er behandling og dermed oppfyllelse av din forespørsel om service eller kundetjeneste. Behandling av personopplysningene i forbindelse med din sak er derfor nødvendig for å oppfylle våre servicetjenester på best mulig måte. Dine personopplysninger blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå behandlingsformålet. For personopplysninger som ble sendt til oss i forbindelse med din forespørsel, er dette tilfelle når din sak er behandlet og lovpålagte oppbevaringsfrister ikke forhindrer sletting. Du kan når som helst og med fremtidig virkning protestere mot behandling av dine personopplysninger i forbindelse med oppfyllelse av din service- og/eller kundetjenesteforespørsel. I så fall kan vi ikke behandle din sak videre. Alle personopplysninger som ble lagret under service- og kundetjenesteforespørselen, slettes i så fall, med mindre lovpålagte oppbevaringsfrister forhindrer sletting. Ved kontakt via telefon kan det i enkelttilfeller hende at telefonsamtalen tas opp. Du vil bli informert om dette før samtalen. Rettsgrunnlaget for denne behandling av dine personopplysninger er som regel GDPR art. 6 nr. 1 a). Dersom lovene i den europeiske medlemsstaten ikke pålegger et eksplisitt samtykke, er rettsgrunnlaget GDPR art. 6 nr. 1 f).

5.1.7 Bestillings- og nedlastingssenter

Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger i forbindelse med «bestillings- og nedlastingssenteret» er GDPR art. 6 nr. 1 a). Dersom formålet med forespørselen via «bestillings- og nedlastingssenteret» er inngåelse av en avtale, er også GDPR art. 6 nr. 1 b) et rettsgrunnlag for behandling av dine personopplysninger. Formålet med behandling av dine personopplysninger er tilgjengeliggjøring og/eller overføring av dokumentene du ønsker, via vår nettside. Behandling av dine personopplysninger i forbindelse med «bestillings- og nedlastingssenteret» er derfor nødvendig for å behandle din forespørsel og/eller overføre dokumentene du ønsker. Dine personopplysninger blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå behandlingsformålet. For personopplysninger som ble sendt til oss i forbindelse med bestillingen, er dette tilfelle når bestillingen er behandlet og lovpålagte oppbevaringsfrister ikke forhindrer sletting. Du kan når som helst og med fremtidig virkning protestere mot behandling av dine personopplysninger i forbindelse med en bestilling. I så fall kan vi ikke behandle din sak videre. Alle personopplysninger som ble lagret under bestillingen, slettes i så fall, med mindre lovpålagte oppbevaringsfrister forhindrer sletting.

5.1.8 Energieffektivitetsmerke

Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger i forbindelse med bestilling av et «energieffektivitetsmerke» er GDPR art. 6 nr. 1 a). Dersom formålet med forespørselen i forbindelse med bestilling av et «energieffektivitetsmerke» er inngåelse av en avtale, er også GDPR art. 6 nr. 1 b) et rettsgrunnlag for behandling av dine personopplysninger. Formålet med behandling av dine personopplysninger er å sende deg energieffektivitetsmerket som du bestilte. Behandling av dine personopplysninger er derfor nødvendig for behandling og oppfyllelse av din bestilling. Dine personopplysninger blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå behandlingsformålet. For personopplysninger som ble sendt til oss i forbindelse med bestillingen, er dette tilfelle når bestillingen er behandlet og lovpålagte oppbevaringsfrister ikke forhindrer sletting. Du kan når som helst og med fremtidig virkning protestere mot behandling av dine personopplysninger i forbindelse med bestillingen. I så fall kan vi ikke behandle din sak videre. Alle personopplysninger som ble lagret under bestillingen, slettes i så fall, med mindre lovpålagte oppbevaringsfrister forhindrer sletting.

5.1.9 Strømmetilbud

Du har mulighet på vår hjemmeside å melde deg på og delta på digitale arrangementer («strømmetilbud»). Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger i forbindelse med strømmetilbudene, f.eks. «Geberit Innovation Days» er GDPR art. 6 nr. 1 a). Registrering og behandling av dine personopplysninger i denne sammenhengen er nødvendig for å kunne gi deg det digitale strømmetilbudet. Formålet med behandling av dine personopplysninger er å tilby og gjennomføre strømmetilbudet du ønsket. Dine personopplysninger blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå behandlingsformålet. For personopplysninger som vi behandler i forbindelse med strømmetilbudet, er dette tilfelle når det digitale arrangementet er avsluttet og lovpålagte oppbevaringsfrister ikke forhindrer sletting. Du kan når som helst og med fremtidig virkning protestere mot behandling av dine personopplysninger i forbindelse med deltakelse i våre strømmetilbud. I så fall kan du ikke lenger delta på det ønskede digitale arrangementet. Alle personopplysninger som ble lagret under registreringen og/eller deltakelse på vår digitale strømmetilbud, slettes i så fall, med mindre lovpålagte oppbevaringsfrister forhindrer sletting.

5.1.10 Geberit Brandlabor

Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger i forbindelse med registrering, påmelding og deltakelse på arrangementet «Geberit Brandlabor» er GDPR art. 6 nr. 1 a). Registrering og behandling av dine personopplysninger i denne sammenhengen er nødvendig for å gi deg mulighet til å delta på «Geberit Brandlabor». Formålet med behandling av dine personopplysninger er påmelding og gjennomføring av tilbudet «Geberit Brandlabor». Dine personopplysninger blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå behandlingsformålet. For personopplysninger som ble sendt til oss i forbindelse med registrering og påmelding til «Geberit Brandlabor», er dette tilfelle når arrangementet er avsluttet og lovpålagte oppbevaringsfrister ikke forhindrer sletting. Du kan når som helst og med fremtidig virkning protestere mot behandling av dine personopplysninger i forbindelse med deltakelse i «Geberit Brandlabor». I så fall kan du ikke lenger delta på arrangementet «Geberit Brandlabor». Alle personopplysninger som ble lagret under registreringen og/eller deltakelse på arrangementet «Geberit Brandlabor», slettes i så fall, med mindre lovpålagte oppbevaringsfrister forhindrer sletting.

5.1.11 Geberit Pro Planner og programtillegget Revit

Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger i forbindelse med installasjon og bruk av sanitærplanleggingsverktøyet er GDPR art. 6 nr. 1 a). Formålet med behandling av dine personopplysninger er å gi deg mulighet til å bruke sanitærplanleggingsverktøyet. Dine personopplysninger blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå behandlingsformålet. For personopplysninger som er nødvendige i forbindelse med installasjon og bruk av sanitærplanleggingsverktøyet, er dette tilfelle når sanitærplanleggingsverktøyet er slettet og lovpålagte oppbevaringsfrister ikke forhindrer sletting. Du kan når som helst og med fremtidig virkning protestere mot behandling av dine personopplysninger i forbindelse med bruk av sanitærplanleggingsverktøyet. I så fall kan du ikke lenger bruke sanitærplanleggingsverktøyet. Alle personopplysninger som ble lagret under installasjon og bruk av sanitærplanleggingsverktøyet, slettes i så fall, med mindre lovpålagte oppbevaringsfrister forhindrer sletting.

5.1.12 Geberit pressemeldingsdistributør

Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger i forbindelse med din påmelding til vår pressemeldingsdistributør er ditt samtykke etter GDPR art. 6 nr. 1 a). Formålet med behandling av dine personopplysninger er forsendelse av pressemeldinger. Formålet med behandling av dine personopplysninger i forbindelse med forsendelse av pressemeldinger er å sende deg informasjon, tilbud og eventuelt øke omsetningen gjennom salg av varer og tjenester. Dine personopplysninger blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå behandlingsformålet. Dine personopplysninger lagres altså inntil du melder deg av pressemeldingsdistributøren. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å få pressemeldinger eller bruke avmeldingslenken i pressemeldingsdistributøren for å nekte å få flere pressemeldinger.

5.1.13 Geberit Useletter

Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger i forbindelse med forsendelse av Geberit Useletter er ditt samtykke etter GDPR art. 6 nr. 1 a). Formålet med behandling av dine personopplysninger er forsendelse av Geberit Useletter. Formålet med behandling av dine personopplysninger i forbindelse med forsendelse av Geberit Useletter er å sende deg informasjon, tilbud og eventuelt øke omsetningen gjennom salg av varer og tjenester. Dine personopplysninger blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå behandlingsformålet. Dine personopplysninger lagres altså inntil du melder deg av Geberit Useletter. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å få Geberit Useletter eller bruke avmeldingslenken i Useletter for å nekte å få flere nyhetsbrev.

5.1.14 Direkte markedsføring

Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger i forbindelse med direkte markedsføring er enten ditt samtykke etter GDPR art. 6 nr. 1 a) eller tillatelsen etter lov GDPR art. 6 nr. 1 f) eller i henhold til gjeldende markedsføringslovgivning. Formålet med behandling av dine personopplysninger i forbindelse med direkte markedsføring er å sende deg informasjon, tilbud og eventuelt øke omsetningen gjennom salg av varer og tjenester. Dine personopplysninger blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå behandlingsformålet; dette gjelder spesielt når du trekker ditt samtykke tilbake eller protesterer. Du kan når som helst og med fremtidig virkning trekke ditt samtykke tilbake og/eller protestere mot behandling av dine personopplysninger i forbindelse med direkte markedsføringstiltak.

5.1.15 Konkurranser

Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger i forbindelse med konkurranser er GDPR art. 6 nr. 1 b). Formålet med behandling av dine personopplysninger i forbindelse med konkurranser er oppfyllelse av en avtale om deltakelse på konkurranse mellom deg og oss. Dine personopplysninger blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå behandlingsformålet. Når det gjelder behandling av dine personopplysninger i forbindelse med konkurranser, er dette tilfelle når konkurransen er helt gjennomført. Du kan når som helst og med fremtidig virkning protestere mot behandling av dine personopplysninger i forbindelse med deltakelse på konkurransen. I så fall kan du ikke lenger delta på konkurransen. Alle personopplysninger som ble lagret under deltakelsen på konkurransen, slettes i så fall.

5.1.16 Cashback-kampanjer og garantiforlengelser

Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger i forbindelse med cashback-kampanjer og garantiforlengelser er GDPR art. 6 nr. 1 b). Formålet med behandling av dine personopplysninger i forbindelse med cashback-kampanjer og garantiforlengelser er oppfyllelse av avtalen mellom deg og oss. Dine personopplysninger blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå behandlingsformålet. Når det gjelder behandling av dine personopplysninger i forbindelse med cashback-kampanjer og garantiforlengelser, er dette tilfelle når cashback-kampanjen er helt gjennomført og/eller garantiperioden er utløpt. Du kan når som helst og med fremtidig virkning protestere mot behandling av dine personopplysninger i forbindelse med cashback-kampanjer og garantiforlengelser. I så fall kan du ikke lenger delta på cashback-kampanjer og/eller dra nytte av garantiforlengelser. Alle personopplysninger som ble lagret under bruk av cashback-kampanjer og garantiforlengelser, slettes i så fall.

5.1.17 Virtuelle arrangementer

Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger i forbindelse med gjennomføring av virtuelle arrangementer er GDPR art. 6 nr. 1 b). Formålet med behandling av dine personopplysninger i forbindelse med gjennomføring av virtuelle arrangementer er oppfyllelse av en avtale om gjennomføring av arrangementet mellom deg og oss. Dine personopplysninger blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå behandlingsformålet. Når det gjelder behandling av dine personopplysninger i forbindelse med gjennomføring av virtuelle arrangementer, er dette tilfelle når det virtuelle arrangementet er helt gjennomført. Du kan når som helst og med fremtidig virkning protestere mot behandling av dine personopplysninger i forbindelse med bruk av gjennomføring av virtuelle arrangementer. I så fall kan du ikke lenger delta på det virtuelle arrangementet. Alle personopplysninger som ble lagret under gjennomføring av det virtuelle arrangementet, slettes i så fall.

5.1.18 COVID-19-dataregistrering ved arrangementer/kurs med oppmøte

Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger i forbindelse med gjennomføring av arrangementer/kurs med oppmøte er GDPR art. 6 nr. 1 c) sammen med gjeldende bestemmelser i smittevernloven og avledede smitteverntiltak og andre «koronaregler». Formålet med behandling av dine personopplysninger i forbindelse med gjennomføring av arrangementer/kurs med oppmøte er å oppfylle smittevernbestemmelsene i loven. Dine personopplysninger blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå behandlingsformålet. Formålet med å behandle personopplysningene dine i forbindelse med gjennomføring av arrangementer/kurs er overholdelse av lovpålagte plikter. Derfor har du ingen mulighet til å protestere mot det utover å la være å møte opp på arrangementet/kurset.

6 Annen databehandling utenfor våre nettsider

6.1.1 Facebook Insights (Facebook-fanside)

Vi driver vår Facebook-fanside sammen med Facebook Ireland Ltd. (heretter «Facebook»). Til dette formål har vi inngått en avtale med Facebook om hvem av oss som skal oppfylle hvilke forpliktelser i GDPR. Det grunnleggende innholdet i avtalen står ihttps://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Informasjon om Facebooks behandling av dine personopplysninger står ihttps://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger er GDPR art. 6 nr. 1 f). Behandling av dine personopplysninger gjennom Facebook Insights muliggjør analyse av din brukeraktivitet. Analysen av disse dataene setter oss i stand til å sammenstille informasjon om attraktiviteten av vår Facebook-fanside. Dette hjelper oss med å gjøre vår Facebook-fanside mer brukervennlig og behovstilpasset. Dine personopplysninger som samles inn i forbindelse med drift av vår Facebook-fanside, får vi fra Facebook. Dine personopplysninger blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for de nevnte formålene. Hvis du ikke ønsker at dine data samles inn av Facebook Insights, kan du når som helst og med fremtidig virkning protestere mot behandling av dine personopplysninger i forbindelse med Facebook Insights. Vi sender i så fall din protest videre til Facebook.

6.1.2 Instagram

Instagram er et produkt av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (heretter «Facebook»). Vi driver vår Instagram-side sammen med Facebook. Til dette formål har vi inngått en avtale med Facebook om hvem av oss som skal oppfylle hvilke forpliktelser i GDPR. Det grunnleggende innholdet om behandling av dine personopplysninger i Instagram-tjenesten står ihttps://help.instagram.com/519522125107875. Informasjon om Facebooks behandling av dine personopplysninger finner du på https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger er GDPR art. 6 nr. 1 f). Behandling av dine personopplysninger gjennom Facebook via Instagram-tjenesten muliggjør analyse av din brukeraktivitet. Analysen av disse dataene setter oss i stand til å sammenstille informasjon om attraktiviteten av vår Instagram-side. Dette hjelper oss med å gjøre vår Instagram-side mer brukervennlig og behovstilpasset. Dine personopplysninger som samles inn i forbindelse med drift av vår Instagram-side, får vi fra Facebook. Dine personopplysninger blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for de nevnte formålene. Hvis du ikke ønsker at dine data skal samles inn av Facebook, kan du når som helst og med fremtidig virkning protestere mot behandling av dine personopplysninger i forbindelse med Instagram og/eller Facebook. Vi sender i så fall din protest videre til Facebook.

6.1.3 YouTube-kanal

Til behovstilpasset utforming av våre tilbud på sosiale medier bruker vi en YouTube-kanal som drives av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (heretter «Google»). YouTube er en videoplattform der brukere kan laste opp og publisere videoer. Mer informasjon om Googles behandling av dine personopplysninger står ihttps://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infocollect. Dersom du ønsker å bruke vårt tilbud i form av YouTube-kanalen, gjør vi deg oppmerksom på at du bruker dette tilbudet på eget ansvar. Dette gjelder spesielt bruk av funksjoner i YouTube-kanalen, så som deling, vurdering og kommentering av videoene. Vi har ingen påvirkning på typen og omfanget av opplysningene som behandles av Google i forbindelse med YouTube-kanalen. Ved bruk av YouTube-kanalen behandles dine personopplysninger også av Google og overføres og viderebehandles uavhengig av ditt bosted til USA, Irland og andre land der Google driver sin virksomhet. Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger er GDPR art. 6 nr. 1 f). Formålet med behandling av dine personopplysninger er behovstilpasset, attraktiv og brukervennlig utforming av vår YouTube-kanal. I denne sammenhengen behandler vi dine personopplysninger innenfor YouTube-kanalen kun i den grad det er nødvendig for å gjøre informasjon om våre tilbud og tjenester tilgjengelig. Utover dette behandler vi personopplysninger i forbindelse med YouTube-kanalen med det formålet å føre kommunikasjon med våre brukere og de som er interessert i vår YouTube-kanal. Dine personopplysninger som samles inn i forbindelse med drift av vår YouTube-kanal, får vi fra Google. Dine personopplysninger blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for de nevnte formålene. Hvis du ikke ønsker at dine data samles inn av Google, kan du når som helst og med fremtidig virkning protestere mot behandling av dine personopplysninger i forbindelse med YouTube-kanalen. Vi sender i så fall din protest videre til Google.

7 Personvernforespørsler iht. GDPR art. 12 ff.

Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger i forbindelse med behandling av din personvernforespørsel er GDPR art. 6 nr. 1 c) sammen med GDPR art. 12 ff. Rettsgrunnlaget for påfølgende dokumentasjon av at personvernforespørselen ble behandlet i samsvar med loven, er GDPR art. 6 nr. 1 f). Formålet med behandling av dine personopplysninger i forbindelse med behandling av forespørsler fra registrerte personer er å svare på personvernrettslige forespørsler. Den påfølgende dokumentasjon av at personvernforespørselen ble behandlet i samsvar med loven, brukes til å oppfylle den lovpålagte dokumentasjonsplikten iht. GDPR art. 5 nr. 2. Dine personopplysninger blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå behandlingsformålet. I tilfelle behandling av personvernforespørsler er dette tre år etter avslutning av saken. Du kan når som helst og med fremtidig virkning protestere mot behandling av dine personopplysninger i forbindelse med behandling av personvernforespørsler. I så fall kan vi ikke behandle din personvernforespørsel videre. Dokumentasjonen av at din personvernforespørsel ble behandlet i samsvar med loven, er tvingende nødvendig. Derfor har du ingen mulighet til å protestere mot det.

8 Forsvar og gjennomføring av rettskrav

Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger i forbindelse med forsvar og gjennomføring av rettskrav, er GDPR art. 6 nr. 1 f). Formålet med behandling av dine personopplysninger i forbindelse med forsvar og gjennomføring av rettskrav er å forsvare seg mot uberettiget fremsettelse av krav og å fastsette og gjøre gjeldende krav og rettigheter. Dine personopplysninger blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå behandlingsformålet. Behandling av dine personopplysninger i forbindelse med forsvar og gjennomføring av rettskrav er tvingende nødvendig for forsvar og gjennomføring av rettskrav. Derfor har du ingen mulighet til å protestere mot det.

9 Overføring av dine data til tredjeparter

Innenfor vårt selskap gir vi dine personopplysninger videre til de avdelingene som trenger dem for å oppfylle de ovennevnte formålene. I tillegg bruker vi til dels forskjellige tjenesteleverandører og overfører dine personopplysninger til andre klarerte mottakere. Det kan f.eks. være:
– andre Geberit-selskaper, til formålet sentral kundeadministrasjon og gjennomføring av oppdrag
– andre Geberit-selskaper, til formålet sentrale IT-tjenester og andre tjenester
– logistikktjenesteleverandører
– banker og andre betalingstjenesteleverandører, til formålet gjennomføring og oppgjør av eventuelle betalinger
– servicetjenesteleverandører, til formålet organisasjon, gjennomføring og oppgjør av eventuelle monteringsoppdrag samt ettersalgsservice
– Scan Services
– trykkerier
– leverandører at IT-tjenester
– advokater og domstoler

10 Overføring til tredjestater

10.1 I forbindelse med behandling av dine personvernopplysninger kan det hende at vi overfører dine personopplysninger til klarerte tjenesteleverandører i tredjestater. Tredjestater er stater utenfor EU og EØS. Vi samarbeider her kun med tjenesteleverandører som gir oss tilstrekkelige garantier for vern av dine personopplysninger og som kan garantere at dine personopplysninger behandles i samsvar med de strenge europeiske personvernstandardene. Du kan få innsyn en kopi av disse tilstrekkelige garantiene hos oss.

10.2. Når vi overfører personopplysninger til tredjestater, skjer dette på grunnlag av en såkalt beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå av Den europeiske kommisjon, eller, dersom det ikke foreligger noen beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå, på grunnlag av de såkalte standardavtalevilkårene som også er vedtatt av Den europeiske kommisjon. Per i dag kan det ikke utelukkes at vi overfører personopplysninger til tjenesteleverandører i USA.

11 Dine rettigheter

11.1 Når det gjelder dine personopplysninger som behandles av oss, har du rettighetene beskrevet nedenfor. For å utøve rettighetene dine kan du sende skriftlig forespørsel til oss via kontaktmulighetene nevnt ovenfor, eller til følgende e-postadresse:dataprotection@geberit.com.

11.2 Rett til innsyn

Du har rett til å få informasjon fra oss ved forespørsel om personopplysningene som gjelder deg og som vi behandler, innenfor omfanget av GDPR art. 15.

11.3 Rett til retting eller sletting

Du har rett til å kreve at vi sletter personopplysninger som gjelder deg, under forutsetningene beskrevet i GDPR art. 17. Disse forutsetningene omfatter spesielt en rett til sletting dersom personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålene de er samlet inn eller på annen måte behandlet for. Utøvelse av denne retten er begrenset i henhold til GDPR art. 17 nr. 3, spesielt dersom opplysningene er nødvendige for å oppfylle en rettslig forpliktelse eller for å gjøre rettskrav gjeldende.

11.4 Rett til begrensning av behandling

Du har i henhold til GDPR art. 18 rett til å kreve at vi begrenser behandlingen. Denne retten gjelder spesielt dersom riktigheten av personopplysningene er omstridt mellom deg og oss i en periode som gjør det mulig for oss å kontrollere riktigheten samt dersom du krever begrenset behandling i stedet for sletting når du har rett til sletting, videre dersom opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålene vi brukte dem til, men du likevel trenger dem for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav, samt når utøvelsen av din protest fortsatt er omstridt mellom oss og deg. Dersom behandlingen av dataene dine er blitt begrenset på denne måten, skal de bare behandles i unntakstilfeller, for eksempel dersom du har gitt samtykke til det eller det er nødvendig for å gjøre rettskrav gjeldende.

11.5 Rett til å motsette deg behandling

Av grunner som er knyttet til din særlige situasjon, har du på grunnlag av GDPR art. 21 rett til når som helst å reservere deg mot behandling av dine personopplysninger som bl.a. har grunnlag i GDPR art. 6 nr. 1 e) eller f). Vi skal da ikke lenger behandle dine personopplysningene med mindre vi kan påvise tvingende grunner for behandlingen som går foran dine interesser, rettigheter og friheter, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare juridiske krav.

11.6 Rett til dataportabilitet

I henhold til GDPR art. 20 har du rett til å motta personopplysninger om deg som du har gitt til oss, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Dette krever bl.a. at databehandlingen er basert på ditt samtykke, og at det utføres ved hjelp av en automatisert metode.

11.7 Rett til å klage til det ansvarlige datatilsynet

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i medlemsstaten der du har ditt vanlige bosted eller ditt arbeidssted eller der den påståtte overtredelsen har funnet sted, dersom du anser at behandlingen av personopplysningene om deg er i strid med den gjeldende personvernlovgivningen.

12 Sletting av dine personopplysninger

Generelt sletter eller anonymiserer vi dine personopplysninger så snart de ikke lenger er nødvendige for formålene vi har samlet dem inn eller brukt dem for i henhold til punktene ovenfor. Dersom opplysninger må lagres av hensyn til lovgivningen, sperres de. Disse opplysningene er da ikke tilgjengelige lenger for videre bruk. Hvis du ønsker informasjon om slettings- og lagringsfristene våre, kan du henvende deg til den ansvarlige som er nevnt under punkt 2, via kontaktinformasjonen som er oppgitt der.

13 Formålsendringer

Behandling av dine personopplysninger for andre formål enn de som er beskrevet, skjer bare dersom en forskrift tillater dette eller du har gitt samtykke til endret formål for databehandlingen. I tilfelle viderebehandling for andre formål enn det opplysningene opprinnelig ble samlet inn for, informerer vi deg om viderebehandlingen for disse andre formålene og gjør all ytterligere relevant informasjon tilgjengelig for deg.

14 Automatiserte individuelle avgjørelser eller tiltak for profilering

Vi bruker ikke automatiserte behandlingsprosesser for å treffe avgjørelser – heller ikke profilering.

Versjon: Juli 2021