Geberit og miljøet

Bærekraft til torgs

Geberit leverer bærekraftig livskvalitet. Med nyskapende vannstyring, omfattende fagkunnskap og konsekvent fokus på bærekraft – i alle produkter, på alle områder og gjennom alle prosesser. Det er det vi mener med å bringe «bærekraft til torgs». På verdensbasis blir vann en stadig knappere ressurs. Med hensyn til kommende generasjoner er det derfor viktig at vi blir mer samvittighetsfulle og effektive i omgangen med en nøkkelressurs som vann.

Geberit har lenge vært seg sitt ansvar for å levere bærekraftig livskvalitet bevisst. Denne lovnaden gir seg utslag i for eksempel en omtenksom miljøstrategi og varige produkter som sparer vannressurser gjennom hele sin livssyklus, og i vårt sosiale engasjement.

Denne konsekvente bærekraftsorienteringen lønner seg – for miljøet og for samfunnet, for kunder og samarbeidspartnere og for medarbeidere og aksjonærer.

Dusjtoalettet Geberit AquaClean: Et bærekraftig kvalitetsprodukt

Økologisk avtrykk med Geberit AquaClean dusjtoalett

Dusjtoaletter fra Geberit gjør det godt når det gjelder vurderinger av levetid og er sammenlignbare med konvensjonelle toaletter når det gjelder forbruk av toalettpapir. Sammenliknet med bruk av papir spiller det ekstra vannforbruket som et dusjtoalett innebærer, en underordnet rolle.

Det som er viktig, er typen toalettpapir og strømforbruket for oppvarming av vannet. Individuelle innstillinger med Geberit AquaClean-produktene gir mulighet for ekstra energisparing og ytterligere reduksjoner av miljøpåvirkningen. I hvilemodus (energisparemodus) ligger ikke sluttforbruket til AquaClean-modellene høyere enn 0,5 watt. Alle AquaClean modeller har energisparemodus og oppfyller de europeiske økodesignkravene (ErP-direktiver).

Greit å vite