Juridisk informasjon

Ansvarsfraskrivelse

Geberit er glad for ditt besøk på dette nettstedet og din interesse for Geberit-produkter og -systemer. Vær oppmerksom på følgende ansvarsfraskrivelse.

Personvern

Sikkerheten til personopplysningene dine er veldig viktig for Geberit. Vi behandler dataene som blir betrodd oss med den aller største forsiktighet, med streng konfidensialitet og i samsvar med juridiske krav. Formålet med disse retningslinjene for personvern er å gi deg tydelig informasjon om hva slags opplysninger vi samler inn, behandler og lagrer, og for hvilke formål.

Copyright

© Copyright Geberit. Med enerett. Alt av tekst, bilder, grafikk, animasjoner, videoer, lydfiler og andre objekter på nettstedet samt layouten av dem er beskyttet av lover om opphavsrett og andre beskyttelseslover.

Innholdet på dette nettstedet kan ikke kopieres til kommersiell bruk, distribueres, endres eller gjøres tilgjengelig for tredjeparter uten skriftlig godkjenning fra Geberit. Vær oppmerksom på at opphavsretten til enkelte bilder på nettstedet tilhører tredjeparter.

Varemerker

Med mindre det er oppgitt noe annet, er alle varemerker på dette nettstedet underlagt varemerkerettighetene til Geberit. Det gjelder spesielt merkevarer, logoer og symboler.

Lisenser

Geberit ønsker å presentere et innovativt og informativt nettsted. De immaterielle rettighetene det omfatter, inkludert patenter, varemerker og åndsverk, er beskyttet. Det gis ingen lisenser for bruk av de immaterielle rettighetene til Geberit eller tredjeparter via dette nettstedet, med mindre noe annet er uttrykt eksplisitt.

Erstatningsansvar

Geberit produserer og oppdaterer innholdet som presenteres på nettstedet, med den aller største omtanke. Vi kan imidlertid ikke garantere at innholdet er nøyaktig, oppdatert eller fullstendig. Vi frasier oss, i den grad loven tillater det, ethvert erstatningsansvar som måtte oppstå som direkte eller indirekte følge av bruk av dette nettstedet.

Denne begrensningen skal ikke gjelde ved alvorlige personskader som skyldes et forsettlig eller grovt forsømmelig brudd på forpliktelser fra Geberits side.

Geberit påtar seg ikke noe ansvar for den tekniske funksjonaliteten (spesielt fravær av virus) eller innholdet på tredjeparts nettsteder som det henvises til eller er koblinger til på dette nettstedet.